İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİK

5.3.2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM ( GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER )
MADDE 18 ( İLAMLARIN YERİNE GETİRİLMESİ )
MADDE 19 ( YÜRÜRLÜK )
MADDE 20 ( YÜRÜTME )
BİRİNCİ BÖLÜM ( AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR )
MADDE 1 ( AMAÇ )
MADDE 2 ( KAPSAM )
MADDE 3 ( DAYANAK )
MADDE 4 ( TANIMLAR )
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ( ACİL HALLER )
MADDE 17 ( ACİL HALLERDE YAPILACAK İŞLEMLER )
İKİNCİ BÖLÜM ( KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA ESASLARI )
MADDE 5 ( KOMİSYONUN KURULUŞU )
MADDE 6 ( SÜRELER )
MADDE 7 ( KOMİSYONUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI )
MADDE 8 ( TOPLANTI )
MADDE 9 ( KARARLAR )
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ( İŞİN DURDURULMASI VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASI )
MADDE 10 ( DURDURMA VE KAPATMA )
MADDE 11 ( DURDURMA KARARININ UYGULANMASI )
MADDE 12 ( MÜHÜRLERİN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI )
MADDE 13 ( DURDURMA KARARININ KALDIRILMASI )
MADDE 14 ( KAPATMA KARARININ UYGULANMASI )
MADDE 15 ( İŞYERİNİN GEÇİCİ OLARAK AÇILMASI )
MADDE 16 ( KAPATILAN İŞYERİNİN AÇILMASI )
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati