İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (18/06/2013 TARİH VE 28681 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (18/06/2013 TARİH VE 28681 SAYILI)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE 1 (MEVCUT ACİL DURUM PLANLARI VE TATBİKATLAR)
GEÇİCİ MADDE 2 (EKİP EĞİTİMLERİNİN TAMAMLANMASI)
MADDE 16 (BÜYÜK ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ACİL DURUM PLANI)
MADDE 17 (BİRDEN FAZLA İŞVEREN OLMASI DURUMUNDA ACİL DURUM PLANLARI)
MADDE 18 (ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE ACİL DURUM PLANLARI)
MADDE 19 (BİR AYDAN KISA SÜRELİ GEÇİCİ İŞLERDE ACİL DURUM PLANLAMASI)
MADDE 20 (ACİL DURUM PLANI REHBERLERİ)
MADDE 21 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 22 (YÜRÜTME)
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVEREN VE ÇALIŞANLARINYÜKÜMLÜLÜĞÜ)
MADDE 5 (İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 6 (ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ACİL DURUM PLANININ HAZIRLANMASI)
MADDE 10 (ACİL DURUM MÜDAHALE VE TAHLİYE YÖNTEMLERİ)
MADDE 11 (GÖREVLENDİRİLECEK ÇALIŞANLARIN BELİRLENMESİ)
MADDE 12 (DOKÜMANTASYON)
MADDE 13 (TATBİKAT)
MADDE 14 (ACİL DURUM PLANININ YENİLENMESİ)
MADDE 15 (ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİM)
MADDE 7 (ACİL DURUM PLANI)
MADDE 8 (ACİL DURUMLARIN BELİRLENMESİ)
MADDE 9 (ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati