İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

27.11.2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

ALTINCI BÖLÜM (EĞİTİM VE SINAVLAR)
MADDE 30 – (İŞYERİ HEKİMLERİNİN EĞİTİMLERİ )
MADDE 31 – (EĞİTİM KATILIM BELGESİ)
MADDE 32 – (SINAVLAR)
MADDE 33 – (BELGELENDİRME )
BEŞİNCİ BÖLÜM (İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMU)
MADDE 20 – (İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARININ BAŞVURU İŞLEMLERİ)
MADDE 21 – (EĞİTİM KURUMU YERİ VE YERLEŞİM PLANI)
MADDE 22 – (İDARİ BÖLÜMLERDE ARANACAK ŞARTLAR)
MADDE 23 – (DERSLİK VE DİĞER BÖLÜMLERDE ARANACAK ŞARTLAR)
MADDE 24 – (AYDINLATMA, GÜRÜLTÜ VE TERMAL KONFOR ŞARTLARI)
MADDE 25 – (EĞİTİM KURUMLARININ YETKİLENDİRİLMESİ)
MADDE 26 – (İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİLERİ)
MADDE 27 – (EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİCİ KADROSU)
MADDE 28 – (EĞİTİM PROGRAMLARINA BAŞVURU)
MADDE 29 – (EĞİTİM PROGRAMLARI)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 – (AMAÇ)
MADDE 2 – (KAPSAM)
MADDE 3 – (DAYANAK)
MADDE 4 – (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (İŞYERİ HEKİMLERİNİN NİTELİKLERİ, GÖREV, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI)
MADDE 13 – (İŞYERİ HEKİMLERİNİN NİTELİKLERİ)
MADDE 14 – (İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ)
MADDE 15 – (İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ)
MADDE 16 – (İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLERİ )
MADDE 17 – (İŞYERİ HEKİMLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 18 – (İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ)
MADDE 19 – (DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ )
EK-1 (TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ)
EK-10 (…EĞİTİM KURUMU EĞİTİM KATILIM BELGESİ)
EK-11 (İŞYERİ HEKİMLERİ VE EĞİTİCİLER İÇİN İHTAR TABLOSU)
EK-12 (İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI İÇİN İHTAR TABLOSU)
EK-3 (TSM ADINA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞYERİ ARASINDA YAPILAN HİZMET SÖZLEŞMESİ )
EK-4 (İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ)
EK-5 (YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU)
EK-7 (İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU)
İKİNCİ BÖLÜM (TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ )
MADDE 5 – (TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNİN NİTELİKLERİ)
MADDE 6 – (TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN BAŞVURU İŞLEMLERİ)
MADDE 7 – (TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ)
MADDE 8 – (TSM’LERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (GÖREVLENDİRME, İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON)
MADDE 10 – (İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON )
MADDE 11 – (YILLIK ÇALIŞMA PLANI)
MADDE 12 – (YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU VE BİLDİRİM)
MADDE 9 – (GÖREVLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME )
YEDİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCÄ° MADDE 3 €“ (VÄ°ZESÄ° DOLMUÅ� Ä°Å�YERÄ° HEKÄ°MLERÄ°NÄ°N DURUMLARI)
GEÇİCÄ° MADDE 4 €“ (EÄ�Ä°TÄ°MÄ° TAMAMLAYANLAR)
GEÇİCİ MADDE 1 – (MEVCUT İŞYERİ HEKİMLİĞİ YAPANLARIN DURUMU)
GEÇİCİ MADDE 2 – (MEVCUT EĞİTİM KURUMLARININ DURUMLARI)
MADDE 34 – (TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARINA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER )
MADDE 35 €“ (BELGE ALMA VE VÄ°ZE Ä°Å�LEMLERÄ°)
MADDE 36 – (MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE ETİK İLKELER)
MADDE 37 – (İHTARLAR)
MADDE 38 – (YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ)
MADDE 39 – (YÜRÜRLÜK)
MADDE 40 – (YÜRÜTME)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati