İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (20/07/2013 TARİH VE 28713 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (20/07/2013 TARİH VE 28713 SAYILI)
ALTINCI BÖLÜM (İŞYERİ HEKİMLERİNİN VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMLERİ, SINAVLARI VE BELGELENDİRİLMELERİ)
MADDE 32 (İŞYERİ HEKİMLERİNİN EĞİTİMLERİ)
MADDE 33 (DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMLERİ)
MADDE 34 (YENİLEME EĞİTİMLERİ / MÜLGA)
MADDE 35 (SINAVLAR)
MADDE 35/A (İŞYERİ HEKİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ)
MADDE 35/B (DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİ)
BEŞİNCİ BÖLÜM (EĞİTİM KURUMLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER)
MADDE 21 (EĞİTİM KURUMU BAŞVURU İŞLEMLERİ)
MADDE 22 (EĞİTİM KURUMU YERİ VE YERLEŞİM PLANINDA ARANACAK ŞARTLAR)
MADDE 23 (DERSLİK VE DİĞER BÖLÜMLERDE ARANAN ŞARTLAR)
MADDE 24 (AYDINLATMA, GÜRÜLTÜ VE TERMAL KONFOR ŞARTLARI)
MADDE 25 (EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİCİ KADROSU)
MADDE 26 (EĞİTİM KURUMLARININ YETKİLENDİRİLMESİ)
MADDE 27 (EĞİTİM KURUMLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE VİZE İŞLEMLERİ)
MADDE 28 (EĞİTİM KURUMLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI)
MADDE 29 (SORUMLU MÜDÜRÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI)
MADDE 30 (EĞİTİM PROGRAMLARI)
MADDE 31 (EĞİTİM PROGRAMLARINA BAŞVURU)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN NİTELİKLERİ, GÖREV, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI)
MADDE 14 (DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMELERİ)
MADDE 15 (DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BELGESİ)
MADDE 16 (DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ)
MADDE 17 (DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YETKİLERİ)
MADDE 18 (DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 19 (DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ)
MADDE 20 (ĞER SAĞLIK PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİ / MÜLGA)
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 5 (İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ / MÜLGA)
MADDE 6 (İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ KURMA YÜKÜMLÜĞÜ / MÜLGA)
SEKİZİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE 1 (MEVCUT EĞİTİM KURUMLARININ DURUMU)
GEÇİCİ MADDE 2 (DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN DURUMU)
GEÇİCİ MADDE 3 (İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ)
GEÇİCİ MADDE 4 (SINAVA KATILMA HAKKI)
GEÇİCİ MADDE 5 (ELEKTRONİK ORTAMLARDA BAŞVURU İŞLEMLERİ VE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ)
GEÇİCİ MADDE 6 (YETKİ BELGELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ)
GEÇİCİ MADDE 7 (İŞYERİ HEMŞİRESİ SERTİFİKALARI VEYA BELGELERİNİN DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BELGESİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ)
GEÇİCİ MADDE 8 (ÇALIŞMA SÜRELERİNDE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ)
MADDE 39 (GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE DENETİM)
MADDE 40 (İHLALLER VE İHTAR PUANI UYGULANMASI)
MADDE 41 (YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI, İPTALİ VE İTİRAZ)
MADDE 41/A / İTİRAZ KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ
MADDE 42 (MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE ETİK İLKELER)
MADDE 42/A (TEBLİGATLARIN BİLDİRİMİ VE ELEKTRONİK TEBLİGAT)
MADDE 43 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 44 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 45 (YÜRÜTME)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İŞYERİ HEKİMİNİN NİTELİKLERİ, GÖREV, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI)
MADDE 10 (İŞYERİ HEKİMİNİN YETKİLERİ)
MADDE 11 (İŞYERİ HEKİMİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 12 (İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ)
MADDE 13 (İŞYERİ HEKİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ / MÜLGA)
MADDE 7 (İŞYERİ HEKİMLERİNİN NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMELERİ)
MADDE 8 (İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ)
MADDE 9 (İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ)
YEDİNCİ BÖLÜM (EĞİTİCİLER VE BELGELENDİRME)
MADDE 36 (İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİ BELGESİ İLE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİCİ BELGESİ)
MADDE 37 (EĞİTİCİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI)
MADDE 38 (EĞİTİCİLERİN BELGELENDİRİLMESİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati