İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

09.12.2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(Bu Yönetmelik, Danıştay 10. Dairesinin 16.05.2006 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. Ancak, ilgili Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 89/391/EEC sayılı çerçeve direktifin uyumlaştırılması amacıyla çıkarıldığından ve çerçeve direktife göre yayınlanan diğer tüm bireysel Avrupa Birliği direktiflerine göre uyumlaştırılmış yönetmeliklerin risk değerlendirmesi ile ilgili maddelerinde, iptal edilen bu Yönetmeliğe atıf yapıldığından ve bu yönetmeliğin eşdeğeri olan çerçeve direktifin, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel dayanağı olması nedeniyle aşağıda aynen yayınlanmıştır.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (SON HÜKÜMLER)
MADDE 17 (İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI)
MADDE 18 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 19 (YÜRÜTME)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)
MADDE 14 (SAĞLIK GÖZETİMİ)
MADDE 15 (RİSK GRUPLARI)
MADDE 16 (SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞÇİ TEMSİLCİSİ)
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 10 (İŞÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ)
MADDE 11 (İŞÇİLERİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI)
MADDE 12 (İŞÇİLERİN EĞİTİMİ)
MADDE 5 (GENEL HÜKÜMLER)
MADDE 6 (İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 7 (KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER)
MADDE 8 (İLKYARDIM, YANGINLA MÜCADELE VE KİŞİLERİN TAHLİYESİ, CİDDİ VE YAKIN TEHLİKE)
MADDE 9 (İŞVERENİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 13 (İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati