İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (29/12/2012 TARİH VE 28512 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (29/12/2012 TARİH VE 28512 SAYILI)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE 1 (GEÇİŞ HÜKMÜ)
MADDE 13 (BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ VEYA GÜVENLİK RAPORU HAZIRLANMASI GEREKEN İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ)
MADDE 14 (BİRDEN FAZLA İŞVEREN OLMASI DURUMUNDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARI)
MADDE 15 (ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ)
MADDE 16 (ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ)
MADDE 17 (RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERLERİ)
MADDE 18 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 19 (YÜRÜTME)
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ)
MADDE 5 (İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ)
MADDE 6 (RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (RİSK DEĞERLENDİRMESİ AŞAMALARI)
MADDE 10 (RİSK KONTROL ADIMLARI)
MADDE 11 (DOKÜMANTASYON)
MADDE 12 (RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ)
MADDE 7 (RİSK DEĞERLENDİRMESİ)
MADDE 8 (TEHLİKELERİN TANIMLANMASI)
MADDE 9 (RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE ANALİZİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati