İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29/12/2012 TARİH VE 28512SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29/12/2012 TARİH VE 28512SAYILI)
ALTINCI BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
EK MADDE 1 (ELEKTRONİK TEBLİGAT)
GEÇİCİ MADDE 1 (MEVCUT OSGB’LERİN DURUMU)
GEÇİCİ MADDE 2 (50’DEN FAZLA ÇALIŞANI BULUNAN KAMU KURUMLARI)
GEÇİCİ MADDE 3 (ELEKTRONİK ORTAMLARDA BAŞVURU İŞLEMLERİ VE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ)
MADDE 18 (SORUMLU MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI)
MADDE 19 (OSGB’LERİN FAALİYET ALANLARI)
MADDE 20 (BELGE ALMA VE VİZE İŞLEMLERİ)
MADDE 21 (İHTARLAR)
MADDE 22 (YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ)
MADDE 22/A (İTİRAZ KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ)
MADDE 23 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 24 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 25 (YÜRÜTME)
BEŞİNCİ BÖLÜM (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNİN BAŞVURULARI VE YETKİLENDİRİLMESİ)
MADDE 16 (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNİN BAŞVURU İŞLEMLERİ)
MADDE 17 (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR VE KISALTMALAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI)
MADDE 13 (İSGB VE OSGB’LERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI)
MADDE 14 (GÖREVLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME)
MADDE 15 (İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON)
EKLER
EK-1 (İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ)
EK-2 (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ YETKİ BELGESİ)
EK-3 (OSGB İLE İŞYERİ ARASINDAKİ HİZMET SÖZLEŞMESİ)
EK-4A (İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ/GÖREVLENDİRMESİ)
EK-4B (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ/GÖREVLENDİRMESİ)
EK-4C (DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ/GÖREVLENDİRMESİ)
EK-5A (KAMU PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ)
EK-5B (KAMU PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ)
EK-5C (KAMU PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ)
EK-6 (İŞVERENİN KENDİ İŞYERİNDE YAPACAĞI ÇALIŞMA TAAHHÜTNAMESİ)
EK-7 (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İHTAR TABLOSU)
İKİNCİ BÖLÜM (HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER)
MADDE 5 (İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 6 (İŞVERENİN KATILIM SAĞLAMA VE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ)
MADDE 7 (İŞVERENİN SAĞLIK VE GÜVENLİK KAYITLARI VE ONAYLI DEFTERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 8 (ÇALIŞANLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 9 (HİZMETİN ÇALIŞANLARA ÜCRETSİZ VERİLMESİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ VE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN SAĞLANACAK ŞARTLAR)
MADDE 10 (İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ)
MADDE 11 (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA SAĞLANACAK ŞARTLAR)
MADDE 12 (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati