İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20/08/2013 TARİH VE 28741 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20/08/2013 TARİH VE 28741 SAYILI)
ALTINCI BÖLÜM (BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ)
MADDE 30 (BELGENİN VEYA PARAMETRENİN ASKIYA ALINMASI)
MADDE 31 (BELGENİN ASKI SÜRECİ)
MADDE 32 (BELGE İPTALİ)
BEŞİNCİ BÖLÜM (LABORATUVARIN YETERLİK YOKLAMASI)
MADDE 27 (YETERLİK YOKLAMASI YETKİSİ)
MADDE 28 (YETERLİK YOKLAMASI)
MADDE 29 (YERİNDE İNCELEME VE YETERLİK YOKLAMASI PERSONELİ)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (BAŞVURU VE BELGELENDİRME İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR)
MADDE 17 (BELGELENDİRME YETKİSİ)
MADDE 18 (BAŞVURU DOSYASI)
MADDE 19 (BELGE YENİLEME)
MADDE 20 (KAPSAM GENİŞLETME)
MADDE 21 (BAŞVURU KABULÜ)
MADDE 22 (YERİNDE İNCELEME)
MADDE 23 (BELGELENDİRME SÜRECİ)
MADDE 24 (ÖN YETERLİK)
MADDE 25 (İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ)
MADDE 26 (İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ PARAMETRELERİNDE KAPSAM GENİŞLETME)
EKLER
EK-1 (LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ)
EK-10A (T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
EK-10B (T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
EK-11 (YETERLİK YOKLAMASI TUTANAĞI)
EK-12 (LABORATUVAR DEĞERLENDİRME TABLOSU)
EK-2 (BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ)
EK-3 (KURUM/KURULUŞ BİLGİ FORMU)
EK-4 (PERSONEL BİLDİRİM LİSTESİ)
EK-5 (İŞ HİJYENİ ALANINDA HİZMET VERİLECEK PARAMETRE LİSTESİ)
EK-6 (İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ CİHAZ LİSTESİ)
EK-7 (CİHAZ KALİBRASYON ÇİZELGESİ)
EK-8 (YERİNDE İNCELEME TUTANAĞI)
EK-9A (T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
EK-9B (T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
İKİNCİ BÖLÜM (YÜKÜMLÜLÜKLER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR)
MADDE 10 (RAPOR HAZIRLAMA)
MADDE 5 (İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 6 (LABORATUVARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 7 (METOT SEÇİMİ)
MADDE 8 (NUMUNE ALMA VE TAŞIMA)
MADDE 9 (NUMUNE KABUL)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (LABORATUVARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ)
MADDE 11 (LABORATUVAR BÖLÜMLERİ)
MADDE 12 (ASGARİ ÖZELLİKLER)
MADDE 13 (LABORATUVARLAR ARASI İŞBİRLİĞİ)
MADDE 14 (GİZLİLİK)
MADDE 15 (PERSONEL SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ)
MADDE 16 (BİLDİRİM ZORUNLULUĞU)
YEDİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
MADDE 33 (İTİRAZ)
MADDE 34 (LABORATUVAR SONUÇLARININ DOĞRULANMASI)
MADDE 35 (MEVCUT LABORATUVARLAR)
MADDE 36 (YETERLİK BELGESİ KAPSAMININ İLANI)
MADDE 37 (UYGULAMA ESASLARI)
MADDE 38 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 39 (YÜRÜTME)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati