İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (24.01.2017 TARİHLİ 29958 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (24.01.2017 TARİHLİ 29958 SAYILI)
ALTINCI BÖLÜM (BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ)
MADDE 29 (BELGENİN VEYA PARAMETRENİN ASKIYA ALINMASI)
MADDE 30 (BELGENİN ASKI SÜRECİ)
MADDE 31 (BELGE İPTALİ)
BEŞİNCİ BÖLÜM (LABORATUVARIN DENETİMİ VE İLGİLİ PERSONEL)
MADDE 27 (DENETİM)
MADDE 28 (YERİNDE İNCELEME VE DENETİM PERSONELİ)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (BAŞVURU VE BELGELENDİRME İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR)
MADDE 17 (BELGELENDİRME YETKİSİ VE BEDELLERİ)
MADDE 18 (BAŞVURU DOSYASI)
MADDE 19 (BELGE YENİLEME İŞLEMLERİ)
MADDE 20 (KAPSAM GENİŞLETME)
MADDE 21 (BAŞVURU KABULÜ)
MADDE 22 (YERİNDE İNCELEME)
MADDE 23 (BELGELENDİRME SÜRECİ)
MADDE 24 (ÖN YETERLİK BELGESİ)
MADDE 25 (YETERLİK BELGESİ)
MADDE 26 (YETERLİK BELGESİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ)
EKLER
EK-1 (LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ)
EK-11 (DENETİM TUTANAĞI)
EK-12 (LABORATUVAR DEĞERLENDİRME TABLOSU)
EK-2 (BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ)
EK-3 (KURUM / KURULUŞ BİLGİ FORMU)
EK-4 (PERSONEL BİLDİRİM LİSTESİ)
EK-5 (İŞ HİJYENİ ALANINDA HİZMET VERİLECEK PARAMETRE LİSTESİ)
EK-6 (İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ CİHAZ LİSTESİ)
EK-7 (CİHAZ KALİBRASYON ÇİZELGESİ)
EK-8 (YERİNDE İNCELEME TUTANAĞI)
İKİNCİ BÖLÜM (YÜKÜMLÜLÜKLER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR)
MADDE 10 (RAPOR HAZIRLAMA)
MADDE 5 (İŞVERENİN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 6 (LABORATUVARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 7 (METOT SEÇİMİ VE KULLANIMI)
MADDE 8 (NUMUNE ALMA VE TAŞIMA)
MADDE 9 (NUMUNE KABUL)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (LABORATUVARIN GENEL ÖZELLİKLERİ, İLKELER, PERSONEL VE BİLDİRİM)
MADDE 11 (LABORATUVARIN ASGARİ ÖZELLİKLERİ)
MADDE 12 (LABORATUVAR PERSONELİ)
MADDE 13 (LABORATUVARLAR ARASI İŞBİRLİĞİ)
MADDE 14 (GİZLİLİK)
MADDE 15 (PERSONELİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ)
MADDE 16 (BİLDİRİM ZORUNLULUĞU)
YEDİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE2 (ÖLÇÜM SONUÇLARI)
GEÇİÇİ MADDE1 (MEVCUT LABORATUVARLAR VE BAŞVURULAR)
MADDE 32 (İTİRAZ)
MADDE 33 (İŞYERİ LABORATUVARLARI)
MADDE 34 (BELGE KAPSAMININ İPTALİ)
MADDE 35 (UYGULAMA ESASLARI)
MADDE 36 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 37 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 38 (YÜRÜTME)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati