İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (29/12/2012 TARİH VE 28512 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (29/12/2012 TARİH VE 28512 SAYILI)
ALTINCI BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
MADDE 29 (İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİ BELGESİ)
MADDE 30 (EĞİTİCİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI)
MADDE 31 (EĞİTİCİLERİN BELGELENDİRİLMESİ)
BEŞİNCİ BÖLÜM (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ EĞİTİMLERİ, SINAVLARI VE BELGELENDİRİLMELERİ)
MADDE 25 (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ EĞİTİMLERİ)
MADDE 26 (DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMLER / MÜLGA)
MADDE 27 (YENİLEME EĞİTİMLERİ / MÜLGA)
MADDE 28 (SINAVLAR)
MADDE 28/A (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ BELGELENDİRİLMESİ)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (EĞİTİM KURUMLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER)
MADDE 14 (EĞİTİM KURUMU BAŞVURU İŞLEMLERİ)
MADDE 15 (EĞİTİM KURUMU YERİ VE YERLEŞİM PLANINDA ARANACAK ŞARTLAR)
MADDE 16 (DERSLİK VE DİĞER BÖLÜMLERDE ARANAN ŞARTLAR)
MADDE 17 (AYDINLATMA, GÜRÜLTÜ VE TERMAL KONFOR ŞARTLARI)
MADDE 18 (EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİCİ KADROSU
MADDE 19 (EĞİTİM KURUMLARININ YETKİLENDİRİLMESİ)
MADDE 20 (EĞİTİM KURUMLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE VİZE İŞLEMLERİ)
MADDE 21 (EĞİTİM KURUMLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI)
MADDE 22 (SORUMLU MÜDÜRÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI)
MADDE 23 (EĞİTİM PROGRAMLARI)
MADDE 24 (EĞİTİM PROGRAMLARINA BAŞVURU)
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 5 (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ / MÜLGA)
MADDE 6 (İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ KURMA YÜKÜMLÜĞÜ / MÜLGA)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ NİTELİKLERİ, GÖREV, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI)
MADDE 10 (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİLERİ)
MADDE 11 (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 12 (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ)
MADDE 13 (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ BELGELENDİRİLMESİ / MÜLGA)
MADDE 7 (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMELERİ)
MADDE 8 (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ)
MADDE 9 (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLERİ)
YEDİNCİ BÖLÜM (EĞİTİCİLER VE BELGELENDİRME)
GEÇİCİ MADDE 1 (MEVCUT EĞİTİM KURUMLARININ DURUMU)
GEÇİCİ MADDE 2 (SINIFLAR ARASI YÜKSELME)
GEÇİCİ MADDE 3 (SINAV HAKKI)
GEÇİCİ MADDE 4 (EĞİTİM KURUMLARINI UYUMLAŞTIRMA)
GEÇİCİ MADDE 5 (ELEKTRONİK ORTAMLARDA BAŞVURU İŞLEMLERİ VE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ)
GEÇİCİ MADDE 6 (YETKİ BELGELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ)
GEÇİCİ MADDE 7 (ÇALIŞMA SÜRELERİNDE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ)
MADDE 32 (GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE DENETİM)
MADDE 33 (İHLALLER VE İHTAR PUANI UYGULANMASI)
MADDE 34 (YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI, İPTALİ VE İTİRAZ)
MADDE 34/A (İTİRAZ KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ)
MADDE 35 (MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE ETİK İLKELER)
MADDE 35/A (TEBLİGATLARIN BİLDİRİMİ VE ELEKTRONİK TEBLİGAT)
MADDE 36 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 37 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 38 (YÜRÜTME)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati