İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2010)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2010)

 

27.11.2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

ALTINCI BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE 1 - (BİR ÜST SINIFTA ÇALIŞMA)
GEÇİCİ MADDE 2 - (MEVCUT EĞİTİM KURUMLARININ DURUMLARI)
GEÇİCİ MADDE 3 - (VİZESİ DOLMUŞ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGELERİ)
GEÇİCİ MADDE 4 - (EĞİTİMİ TAMAMLAYANLAR)
MADDE 29 - (YÜRÜRLÜK)
MADDE 30 - (YÜRÜTME)
BEŞİNCİ BÖLÜM (MESLEKİ BAĞIMSIZLIK, İHTAR VE İPTAL)
MADDE 26 - (MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE ETİK İLKELER)
MADDE 27 - (İHTARLAR)
MADDE 28 - (YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 - (AMAÇ)
MADDE 2 - (KAPSAM)
MADDE 3 - (DAYANAK)
MADDE 4 - (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (EĞİTİM VE SINAVLAR)
MADDE 21 - (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ EĞİTİMLERİ )
MADDE 22 - (EĞİTİM KATILIM BELGESİ)
MADDE 23 - (SINAVLAR)
MADDE 24 - (BELGELENDİRME )
MADDE 25 - (BELGE ALMA VE VİZE İŞLEMLERİ)
EK-4 (…EĞİTİM KURUMU EĞİTİM KATILIM BELGESİ)
EK-5 (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE EĞİTİCİLER İÇİN İHTAR TABLOSU)
EK-6 (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI İÇİN İHTAR TABLOSU)
İKİNCİ BÖLÜM (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ NİTELİKLERİ, GÖREV, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI)
MADDE 10 - (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ)
MADDE 5 - (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMELERİ)
MADDE 6 - (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ)
MADDE 7 - (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLERİ)
MADDE 8 - (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİLERİ)
MADDE 9 - (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMU)
MADDE 11 - (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMU BAŞVURU İŞLEMLERİ)
MADDE 12 - (EĞİTİM KURUMU YERİ VE YERLEŞİM PLANINDA ARANACAK ŞARTLAR)
MADDE 13 - (İDARİ BÖLÜMLERDE ARANACAK ŞARTLAR)
MADDE 14 - (DERSLİK VE DİĞER BÖLÜMLERDE ARANACAK ŞARTLAR)
MADDE 15 - (AYDINLATMA, GÜRÜLTÜ VE TERMAL KONFOR ŞARTLARI)
MADDE 16 - (EĞİTİM KURUMLARININ YETKİLENDİRİLMESİ)
MADDE 17 - (İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİLERİ)
MADDE 18 - (EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİCİ KADROSU)
MADDE 19 - (EĞİTİM PROGRAMLARINA BAŞVURU)
MADDE 20 - (EĞİTİM PROGRAMLARI)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati