İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

11.2.2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ,KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 ( AMAÇ )
MADDE 2 ( KAPSAM )
MADDE 3 ( DAYANAK )
MADDE 4 ( TANIMLAR )
EK 1
1. İŞ EKİPMANINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER
GENEL HUSUSLAR
2. İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GENEL GEREKLER
3. ÖZEL TİPTEKİ İŞ EKİPMANINDA BULUNACAK ASGARİ EK GEREKLER
3.1. KENDİNDEN HAREKETLİ VEYA BİR BAŞKA ARAÇ VASITASIYLA HAREKET EDEBİLEN İŞ EKİPMANLARI İÇİN ASGARİ GEREKLER
3.2. YÜKLERİN KALDIRILMASINDA KULLANILAN İŞ EKİPMANLARI İÇİN ASGARİ GEREKLER
EK 2 ( İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR )
1. TÜM İŞ EKİPMANLARI İÇİN GENEL HÜKÜMLER
2. KENDİNDEN HAREKETLİ VEYA BİR BAŞKA ARAÇ VASITASIYLA HAREKET EDEBİLEN İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
3. YÜK KALDIRMADA KULLANILAN İŞ EKİPMANI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
3.1. GENEL HUSUSLAR
3.2. KILAVUZSUZ (ASKIDA İKEN SERBEST OLAN YÜK) YÜKLERİ KALDIRMAKTA KULLANILAN İŞ EKİPMANI
4. YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE, İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
4.1. GENEL HUSUSLAR
4.2. EL MERDİVENLERİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
4.3. İSKELELERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
4.4. HALAT KULLANARAK YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
İKİNCİ BÖLÜM ( İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ )
MADDE 10 ( İŞÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ )
MADDE 11 ( İŞÇİLERİN EĞİTİMİ )
MADDE 12 ( İŞÇİLERİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI )
MADDE 5 ( GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER )
MADDE 6 ( İŞ EKİPMANLARI İLE İLGİLİ KURALLAR )
MADDE 7 ( İŞ EKİPMANININ KONTROLÜ )
MADDE 8 ( ÖZEL RİSK TAŞIYAN İŞ EKİPMANI )
MADDE 9 ( İŞ SAĞLIĞI VE ERGONOMİ )
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ( İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME )
MADDE 13 ( İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI )
MADDE 14 ( UYGULAMA )
MADDE 15 ( YÜRÜRLÜK )
MADDE 16 ( YÜRÜTME )
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati