İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (25/04/2013 TARİH VE 28628 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (25/04/2013 TARİH VE 28628 SAYILI)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE 1 (DAHA ÖNCE DÜZENLENMİŞ OLAN PERİYODİK KONTROL RAPORLARI)
MADDE 15 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 16 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 17 (YÜRÜTME)
EK - I (İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER)
EK - II (İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR)
EK - III (BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR)
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 10 (ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ)
MADDE 11 (ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ)
MADDE 12 (ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI)
MADDE 5 (GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER)
MADDE 6 (İŞ EKİPMANI İLE İLGİLİ KURALLAR)
MADDE 7 (İŞ EKİPMANININ KONTROLÜ)
MADDE 8 (ÖZEL RİSK TAŞIYAN İŞ EKİPMANI)
MADDE 9 (İŞ SAĞLIĞI VE ERGONOMİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (DİĞER HUSUSLAR)
MADDE 13 (PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN BİLDİRİMİ)
MADDE 14 (YETKİLENDİRME, EĞİTİM VE DENETİM)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati