GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

23.12.2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1(AMAÇ )
MADDE 2 (KAPSAM )
MADDE 3 (DAYANAK )
MADDE 4 (TANIMLAR )
EK - III BORU VE KAPLAR ÜZERİNDEKİ İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER
EK - IV YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER
EK - V ENGELLER, TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI BELİRLEMEK İÇİN (KULLANILAN İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER)
EK - VI IŞIKLI İŞARETLER İÇİN ASGARİ KURALLAR
EK - VII SESLİ SİNYALLER İÇİN ASGARİ KURALLAR
EK - VIII SÖZLÜ HABERLEŞME İÇİN ASGARİ KURALLAR
EK-I İŞYERİNDE KULLANILAN GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ (GENEL GEREKLER)
EK-II İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER
EK-IX EL İŞARETLERİ İÇİN ASGARİ GEREKLER
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 5 (GENEL KURALLAR )
MADDE 6 (KULLANILMAKTA OLAN GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ )
MADDE 7(İŞÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ )
MADDE 8 (İŞÇİLERİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMIN SAĞLANMASI )
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (SON HÜKÜMLER)
MADDE 10 (YÜRÜRLÜK )
MADDE 11(YÜRÜTME )
MADDE 9(İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI )
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati