GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

14.7.2004 tarihli ve 25522 sayılıResmi Gazete’de yayımlanmıştır.

ALTINCI BÖLÜM ( ODA VE YURTLARLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER )
MADDE 15 ( ODA VE YURT AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ )
MADDE 16 ( ODA VE YURTLARDAN FAYDALANACAKLAR )
MADDE 17 ( KAYIT VE ÇIKIŞ )
MADDE 18 ( ODA VE YURTLARDA BULUNACAK NİTELİKLER )
MADDE 19 ( ODA VE YURTLARDA BULUNDURULACAK İLAÇ VE TIBBİ GEREÇLER )
MADDE 20 ( PERSONEL, YÖNETİM VE GÖZETİM )
MADDE 21 ( ÇOCUKLARIN MUAYENELERİ )
MADDE 22 ( ÇOCUKLARIN BESLENMESİ )
MADDE 23 ( ÇOCUKLARIN EĞİTİM VE GELİŞTİRİLMELERİ )
MADDE 24 ( İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ )
MADDE 25 ( ORTAKLAŞA KURULAN ODA VE YURTLARIN YÖNETİMİ )
MADDE 26 ( ODA VE YURTLARIN BİLDİRİLMESİ )
BEŞİNCİ BÖLÜM ( ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İZİNLER )
MADDE 10 ( ÇALIŞMA SAATLERİ )
MADDE 11 ( ANALIK İZNİ )
MADDE 12 ( GEBE İŞÇİNİN MUAYENE İZNİ )
MADDE 13 ( EMZİREN İŞÇİNİN ÇALIŞTIRILMASI )
MADDE 14 ( EMZİRME İZNİ )
MADDE 9 ( GECE ÇALIŞMASI )
BİRİNCİ BÖLÜM ( AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR )
MADDE 1 ( AMAÇ )
MADDE 2 ( KAPSAM )
MADDE 3 ( DAYANAK )
MADDE 4 ( TANIMLAR )
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ( DEĞERLENDİRME VE BİLGİLENDİRME )
MADDE 7 ( DEĞERLENDİRME )
MADDE 8 ( DEĞERLENDİRME SONUÇLARINI İZLEYEN EYLEM )
EK -I (GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VE EMZİREN İŞÇİLERİN ÖZELLİKLE ÇALIŞTIRILAMAYACAĞI İŞLER VE İŞYERLERİ İLE BURADA BULUNABİLECEK ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİNİ BELİRTEN TABLO )
EK -II (KİMYASAL ETKENLERE AİT TANIMLAR )
ALERJİK MADDELER
ÇOK TOKSİK MADDELER
KANSEROJEN MADDELER
KİMYASAL
MUTAJEN MADDELER
TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER
TOKSİK MADDELER
ÜREME İÇİN TOKSİK MADDELER
ZARARLI MADDELER
EK -III ( GEBE İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI İZLEME FORMU )
EK -IV ( KAYIT VE KABUL DEFTERİ )
EK -V ( EMZİRME ODASI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINDA BULUNDURULACAK İLAÇ VE TIBBİ GEREÇ ÇİZELGESİ )
EK -VI ( GÖZLEM KAĞIDI )
EK -VII ( SAĞLIK MUAYENE KAĞIDI )
EK -VIII ( AŞILAR )
İKİNCİ BÖLÜM ( GENEL HÜKÜMLER )
MADDE 5 ( GENEL DEĞERLENDİRME )
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ( ÖZEL HÜKÜMLER )
MADDE 6 ( ÖZEL RİSKLER )
A) FİZİKSEL ETKENLER
B) BİYOLOJİK ETKENLER
C) KİMYASAL ETKENLER
D) ÇALIŞMA KOŞULLARI
YEDİNCİ BÖLÜM ( SON HÜKÜMLER )
MADDE 27 ( YÜRÜRLÜK )
MADDE 28 ( YÜRÜTME )
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati