ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (4/06/2010 TARİH 27601 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (4/06/2010 TARİH 27601 SAYILI)
ALTINCI BÖLÜM (GÜRÜLTÜYE HASSAS KULLANIMLARIN BULUNDUĞU ALANLAR İÇİN ESAS VE KRİTERLER)
MADDE 26 (GÜRÜLTÜYE HASSAS KULLANIMLAR İÇİN GÜRÜLTÜ KONTROLÜ)
BEŞİNCİ BÖLÜM (ÇEVRESEL TİTREŞİM ESAS VE KRİTERLERİ)
MADDE 25 (YAPILARDA ÇEVRESEL TİTREŞİM KRİTERLERİ)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DOKUZUNCU BÖLÜM (EYLEM PLANLARI)
MADDE 30 (EYLEM PLANLARI HAZIRLAMA ESASLARI )
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ESAS VE KRİTERLERİ)
MADDE 16 (ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERİ VE BU GÖSTERGELERİN UYGULANMASI)
MADDE 17 (DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ)
MADDE 18 (KARA YOLU ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ)
MADDE 19 (RAYLI SİSTEM ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ)
MADDE 20 (HAVA ALANLARI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ)
MADDE 21 (SU YOLLARI İÇİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ)
MADDE 22 (İŞLETME, TESİS VE İŞYERLERİ İÇİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ)
MADDE 23 (ŞANTİYE ALANLARI İÇİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ)
MADDE 24 (EĞLENCE YERLERİNE İLİŞKİN ESASLAR)
İKİNCİ BÖLÜM (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR)
MADDE 5 (BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI)
MADDE 6 (İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI)
MADDE 7 (MAHALLİ İDARELERCE ALINACAK TEDBİRLER)
MADDE 8 (KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE ALINACAK TEDBİRLER)
ONBİRİNCİ BÖLÜM (İŞLETMELER, TESİSLER VE İŞYERLERİNİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ)
MADDE 33 (ÇEVRE İZNİ VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİNE TABİ İŞLETME VE TESİSLERDE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME))
MADDE 34 (AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI )
MADDE 35 (PLANLANAN İŞLETMELERDE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SEVİYESİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ)
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE 1 (HAVAALANLARINDAKİ GÜRÜLTÜNÜN İZLENMESİ)
GEÇİCİ MADDE 2 (HAVA YOLU TAŞITLARI İÇİN TAZMİNAT)
GEÇİCİ MADDE 3 – (DEĞİŞİK:RG-27/4/2011-27917) (AÇIK VE YARI AÇIK EĞLENCE YERLERİNDE ALINACAK TEDBİRLERE YÖNELİK VERİLEN SÜRE)
MADDE 42 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 43 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 44 (YÜRÜTME)
ONİKİNCİ BÖLÜM (RAPOR, HARİTA VE EYLEM PLANI HAZIRLAYACAKLARDA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ)
MADDE 36 (UZMANLIK DENEYİMİNE YÖNELİK ESAS VE KRİTERLER)
MADDE 37 (ÖLÇÜM VE HESAPLAMALARA YÖNELİK YETERLİK ŞARTLARI)
ONUNCU BÖLÜM (KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME, VERİLERİN TOPLANMASI VE RAPORLAMA)
MADDE 31(KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME)
MADDE 32 (VERİLERİN BAKANLIK TARAFINDAN TOPLANMASI VE YARARLANILMASI)
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, DENETİM VE İDARİ YAPTIRIMLAR)
MADDE 39 (ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VEYA DENETİM)
MADDE 40 (UYGULAMAYA YÖNELİK AÇIKLAYICI DOKÜMAN HAZIRLANMASI)
MADDE 41 (İDARİ YAPTIRIMLAR)
SEKİZİNCİ BÖLÜM (STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALAMA ESAS VE KRİTERLERİ)
MADDE 29 (STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALAMA ESASLARI)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (KAYNAKLARIN SES SEVİYELERİ)
MADDE 10 (DEMİR YOLU ULAŞIM ARAÇLARINDA UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
MADDE 11 (HAVA YOLU ULAŞIM ARAÇLARINDA UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
MADDE 12 (SU YOLU ULAŞIM ARAÇLARINDA UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
MADDE 13 (AÇIK ALANDA KULLANILAN EKİPMANLARDA UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
MADDE 14 (EV ALETLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
MADDE 15 (SANAYİ TESİSLERİNDE KULLANILAN ALET, EKİPMAN VE MAKİNELERDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
MADDE 9 (KARA YOLU ARAÇLARINDA UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
YEDİNCİ BÖLÜM (PLANLAMA AŞAMASINDA TEMEL KRİTERLER)
MADDE 27 (GÜRÜLTÜYE MARUZ KALMA KATEGORİLERİ)
MADDE 28 (PLANLAMA AŞAMASINDA UYULMASI ZORUNLU KRİTERLER)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati