ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (19/04/2006 TARİH VE 26144 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (19/04/2006 TARİH VE 26144 SAYILI)

Yönetmelik
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
(2002/49/EC)
(19/04/2006 Tarih ve 26144 sayılı Resmi Gazete’de ki değişiklikler işlenmiştir.)

ALTINCI BÖLÜM (PLANLAMA AŞAMASINDA TEMEL KRİTERLER)
MADDE 30 (GÜRÜLTÜYE MARUZ KALMA KATEGORİLERİ)
MADDE 31 (PLANLAMA AŞAMASINDA UYULMASI ZORUNLU KRİTERLER)
BEŞİNCİ BÖLÜM (ÇEVRESEL TİTREŞİM ESAS VE KRİTERLERİ)
MADDE 29 (YERLEŞİM ALANLARINDA ÇEVRESEL KAYNAKLAR İÇİN TİTREŞİM KRİTERLERİ)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE GENEL İLKELER)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
MADDE 5 (GENEL İLKELER)
DOKUZUNCU BÖLÜM (KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME, VERİLERİN TOPLANMASI VE RAPORLAMA)
MADDE 34 (KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME)
MADDE 35 (VERİLERİN BAKANLIK TARAFINDAN TOPLANMASI VE YARARLANILMASI)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ESAS VE KRİTERLERİ)
MADDE 19 (ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERİ VE BU GÖSTERGELERİN UYGULANMASI)
MADDE 20 (DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ)
MADDE 21 (KARA YOLU ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ)
MADDE 22 (RAYLI SİSTEM ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ)
MADDE 23 (HAVA ALANLARI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ)
MADDE 24 (SU YOLLARI İÇİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ)
MADDE 25 (ENDÜSTRİYEL TESİSLER İÇİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ)
MADDE 26 (ŞANTİYE ALANLARI İÇİN GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ)
MADDE 27 (REKREASYON VE EĞLENCE YERLERİNİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ)
MADDE 28 (YERLEŞİM ALANLARI VE YAPILAR İÇİN GÜRÜLTÜ KONTROLÜ VE YALITIM KRİTERLERİ)
EK-I (GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERİ)
EK-II (GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ)
EK-III (ZARARLI ETKİLERİ TAYİN YÖNTEMLERİ)
EK-IV (STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALAMA İÇİN ASGARİ GEREKSİNİMLER)
EK-V (EYLEM PLANLARI İÇİN ASGARİ GEREKSİNİMLER)
EK-VI (BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ GEREKEN VERİLER)
İKİNCİ BÖLÜM (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR)
MADDE 10 (FAALİYET SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 6 (BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI)
MADDE 7 (MÜLKİ AMİRLERCE ALINACAK TEDBİRLER)
MADDE 8 (MAHALLİ İDARELERCE ALINACAK TEDBİRLER)
MADDE 9 (İLGİLİ KAMU KURUM VEYA KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
ONBEŞİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE 1
GEÇİCİ MADDE 2
GEÇİCİ MADDE 3
GEÇİCİ MADDE 4
GEÇİCİ MADDE 5
MADDE 57 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 58 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 59 (YÜRÜTME)
ONBİRİNCİ BÖLÜM (GÜRÜLTÜ KONTROL İZİN BELGESİ VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ)
MADDE 38 (GÜRÜLTÜ KONTROL İZİN BELGESİNE TABİ İŞLETMELER)
MADDE 39 (GÜRÜLTÜ KONTROL İZİN BELGESİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)
MADDE 40 (AÇILMA VE ÇALIŞMA RUHSATI)
MADDE 41 (GÜRÜLTÜ KONTROL İZİN BELGESİNE TABİ İŞLETMELERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER)
MADDE 42 (İŞLETMENİN FAALİYETİNİN SONA ERMESİ VEYA EL DEĞİŞTİRME)
MADDE 43 (YENİLEME ZORUNLULUĞU)
MADDE 44 (İZİN ALINMASI ZORUNLU OLMAYAN GÜRÜLTÜ KAYNAKLARINI İŞLETENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, DENETİM, TEŞVİK VE İDARİ YAPTIRIMLAR)
MADDE 53 (ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ)
MADDE 54 (DENETİM)
MADDE 55 (TEŞVİK)
MADDE 56 (İDARİ YAPTIRIMLAR)
ONİKİNCİ BÖLÜM (ÖLÇÜM, HARİTALAMA VE DEĞERLENDİRME)
MADDE 45 (ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDİRME ESASLARI)
MADDE 46 (ÇEVRESEL TİTREŞİM DEĞERLENDİRME ESASLARI)
MADDE 47 (AKUSTİK YALITIM DEĞERLENDİRME ESASLARI)
MADDE 48 (DARBE GÜRÜLTÜSÜ ÖLÇÜM ESASLARI)
MADDE 49 (ÖLÇÜMLER İÇİN YAPILACAK HARCAMALAR)
ONUNCU BÖLÜM (HARİTA VE EYLEM PLANI ONAY PROSEDÜRÜ)
MADDE 36 (STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALARI VE EYLEM PLANLARI ONAY PROSEDÜRÜ)
MADDE 37 (İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU)
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM (YETERLİK BELGESİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ)
MADDE 50 (YETERLİK BELGESİ TALEBİNDE ARANAN KRİTERLER)
MADDE 51 (YETERLİK BELGE TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARI)
MADDE 52 (YETERLİK BELGESİ İNCELEME VE DENETLEME KOMİSYONU)
SEKİZİNCİ BÖLÜM (EYLEM PLANLARI)
MADDE 33 (EYLEM PLANLARI HAZIRLAMA ESASLARI)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (KAYNAKLARIN SES DÜZEYLERİ)
MADDE 11 (KARA YOLU ARAÇLARINDA UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
MADDE 12 (DEMİR YOLU ULAŞIM ARAÇLARINDA UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
MADDE 13 (HAVA YOLU ULAŞIM ARAÇLARINDA UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
MADDE 14 (SU YOLU ULAŞIM ARAÇLARINDA UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
MADDE 15 (AÇIK ALANDA KULLANILAN EKİPMANLARDA UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
MADDE 16 (EV ALETLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
MADDE 17 (SANAYİ TESİSLERİNDE KULLANILAN ALET, EKİPMAN VE MAKİNELERDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR)
MADDE 18 (KAYNAK GÜRÜLTÜSÜ KONUSUNDA SORUMLU KURULUŞLARIN HABERDAR EDİLMESİ)
YEDİNCİ BÖLÜM (STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALAMA ESAS VE KRİTERLERİ)
MADDE 32 (STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALAMA ESASLARI)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati