ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

28.12.2004 tarihli ve 25684 sayılıResmi Gazete’de yayımlanmıştır.

ALTINCI BÖLÜM ( DİĞER HÜKÜMLER )
MADDE 11 ( BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ )
MADDE 12 ( PİYASAYA ARZIN YASAKLANMASI )
MADDE 13 ( İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI )
MADDE 14 ( YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER )
BEŞİNCİ BÖLÜM ( ÜRETİCİNİN VEYA DAĞITICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ )
MADDE 10 ( ÜRETİCİNİN VEYA DAĞITICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ )
BİRİNCİ BÖLÜM ( AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR )
MADDE 1 ( AMAÇ )
MADDE 2 ( KAPSAM )
MADDE 3 (DAYANAK )
MADDE 4 ( TANIMLAR )
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ( DENETÇİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI )
MADDE 9 ( DENETÇİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI )
A) DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
B) DENETÇİNİN SORUMLULUKLARI
İKİNCİ BÖLÜM ( GENEL ESASLAR )
MADDE 5 ( GENEL ESASLAR )
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ( DENETİME İLİŞKİN HÜKÜMLER, UYGULANACAK MÜEYYİDELER, YILLIK KAYITLAR VE FAALİYET RAPORU )
MADDE 6 ( DENETİME İLİŞKİN HÜKÜMLER )
MADDE 7 ( UYGULANACAK MÜEYYİDELER )
MADDE 8 ( YILLIK KAYITLAR VE FAALİYET RAPORU )
YEDİNCİ BÖLÜM ( YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME )
MADDE 15 ( YÜRÜRLÜK )
MADDE 16 ( YÜRÜTME )
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati