ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

3.9.2008 tarihli ve 26986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

ALTINCI BÖLÜM (ERKEN YAŞLANMA)
MADDE 25 (ERKEN YAŞLANMA HÂLİ)
BEŞİNCİ BÖLÜM (MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ AZALMA ORANI TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR)
MADDE 17 (MESLEK HASTALIĞI)
MADDE 18 (MESLEK HASTALIKLARI LİSTESİ)
MADDE 19 - (MESLEKÎ BULAŞICI HASTALIKLAR)
MADDE 20 (PNÖMOKONYOZ MESLEK HASTALIĞI)
MADDE 21 - (SİGORTALININ MESLEĞİ)
MADDE 22 (İŞ KAZASI İLE MESLEK HASTALIĞI SONUCU MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYIP ORANI TESPİTİNDE KULLANILAN CETVELLER)
MADDE 23 (MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ AZALMA ORANININ HESAPLANMASI)
MADDE 24 (BALTHAZARD FORMÜLÜNÜN UYGULANMASI)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (MALUL SAYILMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR)
MADDE 12
MADDE 13 (KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİNDEKİ SİGORTALILARIN ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ)
MADDE 14 (SİGORTALILARIN HAK SAHİBİ VEYA GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇOCUKLARININ ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ)
MADDE 15 (BAŞKA BİRİNİN SÜREKLİ BAKIMINA MUHTAÇ OLMA HALLERİ)
MADDE 16 (YAŞLILIK SİGORTASI KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İÇİN ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ORANLARININ TESPİTİ)
EK 2 - (MESLEK HASTALIKLARI LİSTESİ)
EK 3 - (MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYIP ORANI TESPİT CETVELLERİ)
EK-1 (ARIZA/HASTALIK LİSTESİ)
A. BAŞ ARIZALARI (NÖROLOJI, NÖROŞIRURJI, PSIKIYATRI)
B. GÖZ HASTALIKLARI VE GÖRME ARIZALARI
C. KULAK – BURUN –BOĞAZ HASTALIK VE ARIZALARI
D. SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI
E. KARIN HASTALIK VE ARIZALARI
F. HAREKET SİSTEMİ( KEMİK, KAS EKLEM )HASTALIK VE ARIZALARI
G. İÇ SALGI HASTALIKLARI (ENDOKRİN)
H. METABOLİZMA HASTALIKLARI
K. HEMATOLOJİK VE ONKOLOJİK HASTALIKLAR*****
L. ROMATOLOJİ
M. DAMAR HASTALIKLARI
N. DERİ HASTALIKLARI VE ARIZALARI
O. DİĞER
İKİNCİ BÖLÜM (SAĞLIK KURULU RAPORLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR)
MADDE 10 (YENİ/EK RAPOR DÜZENLENMESİ)
MADDE 5 (SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI)
MADDE 6 (SAĞLIK KURULU RAPORLARININ DÜZENLENMESİ)
MADDE 7 (İŞ KAZASI İLE MESLEK HASTALIĞI SONUCU DÜZENLENECEK İSTİRAHAT RAPORLARI)
MADDE 8 (RAPORLARIN BAĞLAYICILIĞI)
MADDE 9 (USULÜNE UYGUN DÜZENLENMEYEN RAPORLAR)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (KONTROL MUAYENELERİ)
MADDE 11 (KONTROL MUAYENESİ VE DEĞERLENDİRME)
YEDİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE 1 - (YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCEKİ TALEPLER)
GEÇİCİ MADDE 2 (MESLEK HASTALIĞI RAPORU DÜZENLEMEYE YETKİLİ SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI)
MADDE 26 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 27 (YÜRÜTME)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati