ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK (22/08/2013 TARİH VE 28743 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK (22/08/2013 TARİH VE 28743 SAYILI)
BEŞİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
MADDE 14 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 15 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 16 (YÜRÜTME)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (SAĞLIK GÖZETİMİ VE ÖZEL KOŞULLAR)
MADDE 12 (SAĞLIK GÖZETİMİ)
MADDE 13 (ÖZEL KOŞULLAR)
EKLER
EK-1 (EL–KOL TİTREŞİMİ)
EK-2 (BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ)
İKİNCİ BÖLÜM (MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ VE MARUZİYET EYLEM DEĞERLERİ)
MADDE 5 (MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ VE MARUZİYET EYLEM DEĞERLERİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 10 (ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ)
MADDE 11 (ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI)
MADDE 6 (MARUZİYETİN BELİRLENMESİ)
MADDE 7 (RİSK DEĞERLENDİRMESİ)
MADDE 8 (MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VEYA AZALTILMASI)
MADDE 9 (MARUZİYETİN SINIRLANDIRILMASI)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati