ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (30/04/2013 TARİH VE 28633 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (30/04/2013 TARİH VE 28633 SAYILI)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
EK – 1 (PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI)
EK – 2 (ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER)
EK – 3 (EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE UYULACAK KRİTERLER)
EK – 4 (PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI İŞARETİ)
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 10 (PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI)
MADDE 11 (İŞYERLERİ VE İŞ EKİPMANLARI İÇİN ÖZEL GEREKLER)
MADDE 5 (PATLAMALARIN ÖNLENMESİ VE PATLAMADAN KORUNMA)
MADDE 6 (PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)
MADDE 7 (İŞYERİNİN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ)
MADDE 8 (KOORDİNASYON GÖREVİ)
MADDE 9 (PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE 1 (PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANLARININ GEÇERLİLİĞİ)
MADDE 12 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 13 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 14 (YÜRÜTME)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati