ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

7.4.2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM ( YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME )
MADDE 18 ( YÜRÜRLÜK )
MADDE 19 ( YÜRÜTME )
BİRİNCİ BÖLÜM ( AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK )
MADDE 1 ( AMAÇ )
MADDE 2 ( KAPSAM )
MADDE 3 ( DAYANAK )
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ( EĞİTİMİN VERİLMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ )
MADDE 15 ( EĞİTİMİ VEREBİLECEK KİŞİ VE KURULUŞLAR )
MADDE 16 ( ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME )
MADDE 17 ( BELGELENDİRME )
İKİNCİ BÖLÜM ( GENEL HÜKÜMLER )
MADDE 4 ( İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ )
MADDE 5 ( ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ )
MADDE 6 ( EĞİTİMİN MALİYETİ VE EĞİTİMDE GEÇEN SÜRELER )
MADDE 7 ( ÖZELLİK ARZ EDEN İŞÇİLERİN EĞİTİMİ )
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ( EĞİTİM PROGRAMLARININ PLANLANMASI VE DÜZENLENMESİ )
MADDE 10 ( EĞİTİM PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ )
MADDE 11 ( EĞİTİM PROGRAMININ KONULARI )
MADDE 12 ( EĞİTİME KATILACAKLARIN SEÇİMİ )
MADDE 13 ( EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ )
MADDE 14 ( EĞİTİMİN DİLİ )
MADDE 8 ( EĞİTİMİN AMACI )
MADDE 9 ( EĞİTİM PROGRAMLARININ BELİRLENMESİ )
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati