ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (15.05.2013 TARİHİ VE 28648 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (15.05.2013 TARİHİ VE 28648 SAYILI)
BEŞİNCİ BÖLÜM (SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE 1 (GEÇERLİ EĞİTİMLER)
MADDE 16 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 17 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 18 (YÜRÜTME)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (EĞİTİMİN VERİLMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ)
MADDE 13 (EĞİTİMİ VEREBİLECEK KİŞİ VE KURULUŞLAR)
MADDE 14 (EĞİTİM VERİLECEK MEKÂNIN NİTELİKLERİ)
MADDE 15 (EĞİTİMLERİN BELGELENDİRİLMESİ)
EK-1 (EĞİTİM KONULARI TABLOSU)
İKİNCİ BÖLÜM (GENEL HÜKÜMLER)
MADDE 5 (İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 6 (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ)
MADDE 7 (ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARIN VE ÖZEL GÖREVİ BULUNAN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ)
MADDE 8 (EĞİTİMİN MALİYETİ VE EĞİTİMDE GEÇEN SÜRELER)
MADDE 9 (ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (EĞİTİM PROGRAMLARININ PLANLANMASI VE DÜZENLENMESİ)
MADDE 10 (EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI)
MADDE 11 (EĞİTİM SÜRELERİ VE KONULARI)
MADDE 12 (EĞİTİMİN TEMEL PRENSİPLERİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati