BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ (24.01.2015 TARİHLİ VE 29246 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ (24.01.2015 TARİHLİ VE 29246 SAYILI)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR VE KISALTMALAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
MADDE 10 (İDARİ TEDBİRLER VE UYGULANMA USULLERİ İLE YAPTIRIMLAR)
MADDE 11 (YABANCI DİLDEKİ KAYNAKLAR)
MADDE 12 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 13 (YÜRÜTME)
EKLER
EK-1 (GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI)
EK-2 (GÜVENLİK RAPORUNDA BULUNMASI GEREKLİ ASGARİ BİLGİNİN İÇERİĞİ)
İKİNCİ BÖLÜM (GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER)
MADDE 5 (İŞLETMECİNİN GÜVENLİK RAPORU İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÜVENLİK RAPORUNUN İNCELENMESİ, GİZLİ BÖLÜMLERİ VE RAPORDA BELİRTİLEN BİLGİLERİN DAYANAKLARI)
MADDE 6 (GÜVENLİK RAPORUNUN İNCELENMESİ)
MADDE 7 (GÜVENLİK RAPORUNUN GİZLİ BÖLÜMLERİ)
MADDE 8 (GÜVENLİK RAPORUNDA BELİRTİLEN BİLGİLERİN NİTELİĞİ)
MADDE 9 (GÜVENLİK RAPORU İLE BİRLİKTE GÖNDERİLEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati