BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (30.12.2013 TARİHİ VE 28867 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (30.12.2013 TARİHİ VE 28867 SAYILI)
BEŞİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE 1 (ÖNCEKİ BİLDİRİMLER)
MADDE 17 (KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ)
MADDE 18 (BÜYÜK BİR KAZA SONRASINDA İŞLETMECİ TARAFINDAN SAĞLANMASI GEREKEN BİLGİLER)
MADDE 19 (DOMİNO ETKİSİ)
MADDE 20 (BİLDİRİM VE KAYIT SİSTEMİ)
MADDE 21 (GİZLİLİK)
MADDE 22 (SAHA DENETİMLERİ)
MADDE 23 (İDARİ TEDBİRLER VE UYGULANMA USULLERİ İLE YAPTIRIMLAR)
MADDE 24 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 25 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 26 (YÜRÜTME)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, İSTİSNALAR, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (İSTİSNALAR)
MADDE 4 (DAYANAK)
MADDE 5 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ACİL DURUM PLANLARI)
MADDE 13 (DÂHİLİ ACİL DURUM PLANI)
MADDE 14 (HARİCİ ACİL DURUM PLANI)
MADDE 15 (ACİL DURUM PLANLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE TATBİK EDİLMESİ)
MADDE 16 (ACİL DURUM PLANLARININ UYGULANMASI)
EKLER
EK-1 (BU YÖNETMELİĞİN UYGULANDIĞI TEHLİKELİ MADDELER)
EK-2 (GÜVENLİK RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER)
EK-3 (GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLARAK YÖNETMELİĞİN 10-11 İNCİ MADDELERİNDE BELİRTİLEN PRENSİPLER VE BİLGİLER İLE BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İŞLETMENİN ORGANİZASYONU)
EK-4 (ACİL DURUM PLANLARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR)
EK-5 (MADDE 17 UYARINCA KAMUYA VERİLECEK BİLGİNİN İÇERİĞİ)
EK-6 (BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA BİLDİRİM KRİTERLERİ)
İKİNCİ BÖLÜM (GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER)
MADDE 10 (BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ)
MADDE 6 (İŞLETMECİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ)
MADDE 7 (BİLDİRİMLER)
MADDE 8 (KANTİTATİF RİSK DEĞERLENDİRMESİ)
MADDE 9 (MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK ÖNLEM SEVİYESİ)
MADDE 9 (MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK ÖNLEM SEVİYESİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (GÜVENLİK RAPORU İLE İLGİLİ HUSUSLAR)
MADDE 11 (GÜVENLİK RAPORU)
MADDE 12 (GÜVENLİK RAPORUNUN GÜNCELLENMESİ VEYA GÜNCELLENEREK TEKRAR GÖNDERİLMESİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati