BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (18.07.2017 TARİHLİ 30127 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (18.07.2017 TARİHLİ 30127 SAYILI)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28867 Mükerrer

BEŞİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE 1 (ÖNCEKİ BİLDİRİMLER)
GEÇİCİ MADDE 2 (BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI VE GÜVENLİK RAPORLARINA İLİŞKİN MEVCUT UYGULAMALAR İLE SONUÇLARI)
GEÇİCİ MADDE 3 (KAPSAMA İLİŞKİN BİLDİRİMLERİN YENİLENMESİ)
MADDE 17 (KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ)
MADDE 18 (BÜYÜK BİR KAZA SONRASINDA İŞLETMECİ TARAFINDAN SAĞLANMASI GEREKEN BİLGİLER)
MADDE 19 (DOMİNO ETKİSİ)
MADDE 20 (BİLDİRİM VE KAYIT SİSTEMİ)
MADDE 21 (GİZLİLİK)
MADDE 22 (SAHA DENETİMLERİ)
MADDE 23 (İDARİ TEDBİRLER VE UYGULANMA USULLERİ İLE YAPTIRIMLAR)
MADDE 24 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 25 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 26 (YÜRÜTME)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, İSTİSNALAR, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (İSTİSNALAR)
MADDE 4 (DAYANAK)
MADDE 5 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ACİL DURUM PLANLARI)
MADDE 13 (DÂHİLİ ACİL DURUM PLANI)
MADDE 14 (HARİCİ ACİL DURUM PLANI)
MADDE 15 (ACİL DURUM PLANLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE TATBİK EDİLMESİ)
MADDE 16 (ACİL DURUM PLANLARININ UYGULANMASI)
İKİNCİ BÖLÜM (GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER)
MADDE 10 (BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ)
MADDE 6 (İŞLETMECİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ)
MADDE 7 (BİLDİRİMLER)
MADDE 8 (KANTİTATİF RİSK DEĞERLENDİRMESİ)
MADDE 9 (MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK ÖNLEM SEVİYESİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (GÜVENLİK RAPORU İLE İLGİLİ HUSUSLAR)
MADDE 11 (GÜVENLİK RAPORU)
MADDE 12 (GÜVENLİK RAPORUNUN GÜNCELLENMESİ VEYA GÜNCELLENEREK TEKRAR GÖNDERİLMESİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati