BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (15/06/2013 TARİH VE 28678 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (15/06/2013 TARİH VE 28678 SAYILI)
BEŞİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
MADDE 19 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 20 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 21 (YÜRÜTME)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÖZEL HÜKÜMLER)
MADDE 17 (TANI LABORATUVARLARI DIŞINDA KALAN İNSAN SAĞLIĞI VE VETERİNERLİKLE İLGİLİ HİZMETLER)
MADDE 18 (ENDÜSTRİYEL İŞLEMLER, LABORATUVARLAR VE HAYVAN BARINAKLARI İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER)
EKLER
EK–I (BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ BAZI İŞLER LİSTESİ)
EK–II (BİYOLOJİK TEHLİKE İŞARETİ)
EK–III (SINIFLANDIRILMIŞ BİYOLOJİK ETKENLER LİSTESİ)
EK–IV (ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR)
EK–V (KORUMA DÜZEYLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER İLE İLGİLİ GÖSTERGELER)
EK–VI (ENDÜSTRİYEL İŞLEMLERDE ALINACAK ÖNLEMLER)
EK–VII (KORUYUCU AŞI UYGULAMA KLAVUZU)
İKİNCİ BÖLÜM (RİSK DÜZEYİ VE RİSKLERİN BELİRLENMESİ)
MADDE 5 (RİSK DÜZEYİ)
MADDE 6 (RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 10 (HİJYEN VE KİŞİSEL KORUNMA)
MADDE 11 (ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRİLMESİ)
MADDE 12 (ÖZEL DURUMLARDA ÇALIŞANIN BİLGİLENDİRİLMESİ)
MADDE 13 (BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZ KALAN ÇALIŞANLARIN LİSTESİ)
MADDE 14 (ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMININ SAĞLANMASI)
MADDE 15 (BAKANLIĞA BİLDİRİM)
MADDE 16 (SAĞLIK GÖZETİMİ)
MADDE 7 (İKÂME)
MADDE 8 (RİSKLERİN AZALTILMASI)
MADDE 9 (BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati