BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ

 

30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılıResmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
MADDE 21 - (KARARLARIN BİLDİRİMİ)
MADDE 22 - (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 23 - (YÜRÜRLÜK)
MADDE 24 - (YÜRÜTME)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (CE UYGUNLUK İŞARETİ VE CEZAİ HÜKÜMLER )
MADDE 18 – (CE UYGUNLUK İŞARETİNİN USULSÜZ KULLANIMI)
MADDE 19- (CE UYGUNLUK İŞARETİNİN VERİLMESİ)
MADDE 20- (CEZAİ HÜKÜMLER)
EK-I (BASINÇLI KAPLAR İÇIN TEMEL EMNIYET KURALLARI )
1. MALZEME:
1.1. BASINCA MARUZ KALAN PARÇALAR :
1.1.1. ÇELİK KAPLAR:
1.1.2. ALÜMİNYUM KAPLAR;
1.2. KAYNAK MALZEMESİ
1.3. KABIN DİRENCİNE YÖNELİK KATKI SAĞLAYAN DONANIMLAR
1.4 . BASINCA MARUZ KALMAYAN PARÇALAR
2. KABIN TASARIMI
2.1. ET KALINLIĞI :
2.1.1. HESAPLAMA YÖNTEMİ:
2.1.2. DENEY METODU :
3. İMALAT İŞLEMLERİ
3.1. DETAY PARÇALARIN HAZIRLANMASI :
3.2. BASINCA MARUZ PARÇALAR ÜZERİNDEKİ KAYNAKLAR :
4. KAPLARIN KULLANIMA SUNULMASI
EK-II
1. CE UYGUNLUK İŞARETİ VE AÇIKLAMALAR
2. TALİMATLAR :
3. TASARIM VE ÜRETİM PROGRAMI:
4. TANIMLAR VE SEMBOLLER:
4.1. TANIMLAR
4.2. SEMBOLLER :
EK-III (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARI BELİRLENİRKEN BAKANLIK TARAFINDAN DİKKATE ALINACAK ASGARİ ÖLÇÜTLER )
İKİNCİ BÖLÜM (TASARIM VE ÜRETİM, PİYASAYA ARZ, STANDARTLAR, BİLDİRİMLER, UYGUNSUZLUKLAR VE ÖNLEMLER )
MADDE 10 – (UYGUNSUZLUKLAR VE ÖNLEMLER)
MADDE 5 (HİZMETE SUNULMA)
MADDE 6 (TASARIM VE ÜRETİM)
MADDE 7- (PİYASAYA ARZ)
MADDE 8 – (STANDARTLAR)
MADDE 9 - (BİLDİRİMLER)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ VE ÜRETİMDE UYGUNSUZLUĞA İLİŞKİN HÜKÜMLER)
MADDE 11 - (BELGELENDİRME İŞLEMLERİ)
MADDE 12 - (BELGELENDİRME)
MADDE 13 - (AT TİP İNCELEMESİ)
MADDE 14 - (AT DOĞRULAMASI)
MADDE 15 - (AT UYGUNLUK BEYANI)
MADDE 16 - (AT UYGUNLUK BEYANI İŞLEMLERİ)
MADDE 17 – (ÜRETİMDE UYGUNSUZLUK)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati