BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (97/23/AT)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (97/23/AT)

22.1.2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR )
MADDE 1 - (AMAÇ)
MADDE 2 - (KAPSAM)
MADDE 3 - (DAYANAK)
MADDE 4 - (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER )
MADDE 21 - (AYKIRI DAVRANIŞLARA UYGULANACAK HÜKÜMLER)
MADDE 22 - (CEZAİ HÜKÜMLER)
MADDE 23 - (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 24 - (YÜRÜRLÜK)
MADDE 25 - (YÜRÜTME)
EK -I (TEMEL EMNİYET GEREKLERİ)
1. GENEL
2. TASARIM
3. İMALAT
4. MALZEMELER
ÖZEL BASINÇLI EKİPMAN GEREKLERİ
5. BU YÖNETMELİĞİN 6 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ FAZLA ISINMA RİSKİ OLAN, ATEŞLE VEYA BAŞKA TÜRLÜ ISITILMIŞ BASINÇ EKİPMAN
6. BU YÖNETMELİĞİN 6 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C ) BENDİNDE BELİRTİLEN BORULAR
7. BELİRLİ BASINÇLI EKİPMANLAR İÇİN ÖZEL NİCEL GEREKLER
EK -II (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TABLOLARİ )
EK -III (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ )
MODÜL A: İÇ ÜRETİM KONTROLÜ
MODÜL AT: SON DEĞERLENDİRME İZLENEREK İÇ ÜRETİM KONTROLLERİ
MODÜL B: AT TİP İNCELEMESİ
MODÜL B1: AT TASARIM İNCELEMESİ
MODÜL C1: TİPE UYGUNLUK
MODÜL D: ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
MODÜL D1: ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
MODÜL E: ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ
MODÜL E1: ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ
MODÜL F: ÜRÜN DOĞRULAMASI
MODÜL G: AT BİRİM DOĞRULAMASI
MODÜL H 1: TASARIM İNCELEMESİ VE SON DEĞERLENDİRMENİN ÖZEL GÖZETİMİ VE TASARIM İNCELEMESİ İLE TAM KALİTE GÜVENCESİ
MODÜL H: TAM KALİTE GÜVENCESİ
EK-IV (BU YÖNETMELİĞİN 13 ÜNCÜ VE 14 ÜNCÜ MADDELERİNDE BELİRTİLEN ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN VE BİLDİRİLMİŞ ÜÇÜNCÜ TARAF UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ BELİRLENMESİNDE ARANMASI GEREKEN MİNİMUM ÖLÇÜTLER )
EK-V (BU YÖNETMELİĞİN 15 İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN KULLANICI DENETMENLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİNDE ARANMASI GEREKEN ÖLÇÜTLER )
EK-VI (CE UYGUNLUK İŞARETİ)
EK-VII (UYGUNLUK BEYANI )
İKİNCİ BÖLÜM (UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ )
MADDE 10 - (BASINÇLI EKİPMANLARIN SINIFLANDIRILMASI)
MADDE 11 - (UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ)
MADDE 5 - (PİYASAYA ARZ)
MADDE 6 - (TEKNİK GEREKLER)
MADDE 7 - (SERBEST DOLAŞIM)
MADDE 8 - (UYGUNLUK KABULÜ)
MADDE 9 - (KORUMA TEDBİRLERİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (MALZEMELER İÇİN AVRUPA ONAYI, ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR, TANINMIŞ ÜÇÜNCÜ TARAF KURULUŞLAR, KULLANICI DENETMENLERİ VE CE UYGUNLUK İŞARETİ )
MADDE 12 - (MALZEMELER İÇİN AVRUPA ONAYI)
MADDE 13 - (ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR)
MADDE 14 - (TANINMIŞ ÜÇÜNCÜ TARAF KURULUŞLAR)
MADDE 15 - (KULLANICI DENETMENLERİ)
MADDE 16 - (CE UYGUNLUK İŞARETİ)
MADDE 17 - (CE UYGUNLUK İŞARETİNİN UYGUNSUZ İLİŞTİRİLMESİ)
MADDE 18 - (İŞBİRLİĞİ İMKANLARI)
MADDE 19 - (REDDETME VE KISITLAMA İLE İLGİLİ KARARLAR)
MADDE 20 - (UYUMLAŞTIRMA)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati