ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

26.12.2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
EK–I
İKİNCİ BÖLÜM (GENEL HÜKÜMLER)
MADDE 10 (SINIR DEĞER)
MADDE 11 (SINIR DEĞERİN AŞILMASI)
MADDE 12 (YIKIM VE TAMİR - BAKIM İŞLERİ)
MADDE 13 (SÖKÜM VE YIKIM İŞLERİ)
MADDE 14 (İŞ PLANI)
MADDE 15 (EĞİTİM)
MADDE 16 (SÖKÜM İŞİNİN UZMANLARCA YAPILMASI)
MADDE 17 (GENEL ÖNLEMLER)
MADDE 18 (İŞÇİLERİN VEYA TEMSİLCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ)
MADDE 19 (SAĞLIK GÖZETİMİ)
MADDE 20 (KAYIT TUTULMASI)
MADDE 21 (ASBESTOSİS VE MEZOTELYOMA KAYITLARI)
MADDE 5 (RİSK DEĞERLENDİRMESİ)
MADDE 6 (BİLDİRİM)
MADDE 7 (KULLANIM YASAĞI)
MADDE 8 (LİMİT DEĞERLERİN AŞILMASININ ÖNLENMESİ)
MADDE 9 (ASBEST ÖLÇÜMLERİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (SON HÜKÜMLER)
MADDE 22 (İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI)
MADDE 23 (UYGULAMA ESASLARI)
MADDE 24 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 25 (YÜRÜTME)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati