ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT)

 31.1.2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

ALTINCI BÖLÜM (TEDBİRLER)
MADDE 13 - (TEDBİRLER)
BEŞİNCİ BÖLÜM (ONAYLANMIŞ KURULUŞ)
MADDE 12 - (ONAYLANMIŞ KURULUŞ )
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 - (AMAÇ)
MADDE 2 - (KAPSAM )
MADDE 3 - (DAYANAK
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (PİYASAYA ARZ, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ )
MADDE 10 - (PİYASAYA ARZ)
MADDE 11 - (PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ )
EK-I (ASANSÖR VE GÜVENLİK AKSAMININ TASARIMI VE YAPIMI İLE İLGİLİ TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ)
1. GENEL
2. KABİN DIŞINDAKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER
3. KABİN İÇİNDEKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER
4. DİĞER TEHLİKELER
5. İŞARETLEME
6. KULLANMA TALİMATI
EK-II
A. GÜVENLİK AKSAMINA YÖNELİK AT UYGUNLUK BEYANININ İÇERİĞİ (1)
B. MONTE EDİLEN ASANSÖRLERE YÖNELİK AT UYGUNLUK BEYANININ İÇERİĞİ (3)
EK-III (CE UYGUNLUK İŞARETİ)
EK-IV (BU YÖNETMELİĞİN 2 NCİ VE 7 NCİ MADDELERİNİN BİRİNCİ FIKRALARININ (A) BENTLERİNDE BAHSİ GEÇEN GÜVENLİK AKSAMININ LİSTESİ )
EK-IX (TAM KALİTE GÜVENCESİ (MODÜL H) )
EK-V (AT TİP İNCELEMESİ (MODÜL B) )
A. GÜVENLİK AKSAMININ AT TİP İNCELEMESİ
B. ASANSÖRLER İÇİN AT TİP İNCELEMESİ
EK-VI (ASANSÖRÜN SON MUAYENESİ )
EK-VII (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN ATANMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER )
EK-VIII (ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (MODÜL E) )
EK-X (BİRİM DOĞRULAMASI (MODÜL G) )
EK-XI (RASTGELE KONTROL İLE TİPE UYGUNLUK (MODÜL C) )
EK-XII (ASANSÖRLER İÇİN ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (MODÜL E) )
EK-XIII (ASANSÖRLER İÇİN TAM KALİTE GÜVENCESİ (MODÜL H) )
EK-XIV (İMALAT KALİTE GÜVENCESİ (MODÜL D) )
İKİNCİ BÖLÜM (TEMEL GÜVENLİK GEREKLERİ VE STANDARTLAR)
MADDE 5 - (TEMEL GÜVENLİK GEREKLERİ)
MADDE 6 - (STANDARTLAR)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ VE CE UYGUNLUK İŞARETİ )
MADDE 7 - (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ)
MADDE 8 - (CE UYGUNLUK İŞARETİ )
MADDE 9 - (CE UYGUNLUK İŞARETİNİN USULSÜZ KULLANIMI)
YEDİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
MADDE 14 - (BİLDİRİMLER)
MADDE 15 - (GİZLİLİK)
MADDE 16 - (AYKIRI DAVRANIŞLARDA UYGULANACAK HÜKÜMLER )
MADDE 17 - (ULUSAL DAİMİ KOMİTE)
MADDE 18 - (DÜZENLEMELER)
MADDE 19 - (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT )
MADDE 20 - (YÜRÜRLÜK)
MADDE 21 - (YÜRÜTME)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati