ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ (24/06/2015 TARİHLİ VE 29396 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ (24/06/2015 TARİHLİ VE 29396 SAYILI)
ALTINCI BÖLÜM (PERİYODİK KONTROL, DÖNEMİ VE YAPTIRMA SORUMLULUĞU, ESASLARI, ÜCRETİ, SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROTOKOLÜN YAPTIRILMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER)
MADDE 17 (PERİYODİK KONTROL)
MADDE 18 (PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ VE YAPTIRMA SORUMLULUĞU)
MADDE 19 (PERİYODİK KONTROL ESASLARI)
MADDE 20 (PERİYODİK KONTROL ÜCRETİ)
MADDE 21 (PERİYODİK KONTROL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ)
MADDE 22 (PROTOKOLÜN YAPTIRILMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER)
BEŞİNCİ BÖLÜM (BİNA SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE DENETİM)
MADDE 15 (BİNA SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 16 (DENETİM)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (GARANTİ BELGESİ, SATIŞ SONRASI HİZMETLER VE YETKİLİ SERVİS İLE İLGİLİ ŞARTLAR)
MADDE 12 (GARANTİ BELGESİ)
MADDE 13 (SATIŞ SONRASI HİZMETLER)
MADDE 14 (YETKİLİ SERVİS İLE İLGİLİ ŞARTLAR)
İKİNCİ BÖLÜM (ASANSÖR KİMLİK NUMARASI, YENİ ASANSÖRÜN YAPIYA UYGUNLUĞUNUN KONTROLÜ, YENİ ASANSÖRÜN TESCİLİ VE MEVCUT ASANSÖRÜN TESCİLİ)
MADDE 5 (ASANSÖR KİMLİK NUMARASI)
MADDE 6 (YENİ ASANSÖRÜN BİNAYA/YAPIYA UYGUNLUĞUNUN KONTROLÜ)
MADDE 7 (YENİ ASANSÖRÜN TESCİLİ)
MADDE 8 (MEVCUT ASANSÖRÜN TESCİLİ)
SEKİZİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
MADDE 24 (İDARİ YAPTIRIMLAR)
MADDE 25 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 26 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 27 (YÜRÜTME
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (BAKIM, BAKIMIN KAPSAMI VE BAKIMLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR)
MADDE 10 (BAKIMIN KAPSAMI)
MADDE 11 (BAKIMLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR)
MADDE 9 (BAKIM)
YEDİNCİ BÖLÜM MEVCUT ASANSÖRÜN GÜVENLİK SEVİYESİNİN ARTTIRILMASI)
MADDE 23 (MEVCUT ASANSÖRÜN GÜVENLİK SEVİYESİNİN ARTTIRILMASI)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati