ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ (25.08.2017 TARİHLİ VE 30165 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ (25.08.2017 TARİHLİ VE 30165 SAYILI)

Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27010

BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ VE KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ VE KAPSAM)
MADDE 2 (DAYANAK)
MADDE 3 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE 1 (GEÇİŞ HÜKMÜ)
MADDE 14 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 15 (YÜRÜTME)
İKİNCİ BÖLÜM (ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KURULMASI, BİLDİRİMİ VE İŞYERİNİN TESCİLİ)
MADDE 4 (ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KURULMA ŞARTLARI)
MADDE 5 (İŞYERİNİ BİLDİRME)
MADDE 6 (İŞYERİ BİLDİRGESİ İLE BİRLİKTE VERİLECEK BELGELER)
MADDE 7 (İŞYERİ TESCİLİ)
MADDE 8 (KAYIT DIŞI ALT İŞVEREN İŞYERLERİNİN TESCİL İŞLEMLERİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİ, ASIL İŞİN BÖLÜNMESİ VE MUVAZAANIN İNCELENMESİ)
MADDE 10 (ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR)
MADDE 11 (İŞLETMENİN VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK SEBEPLERLE UZMANLIK GEREKTİREN İŞ)
MADDE 12 (MUVAZAANIN İNCELENMESİ)
MADDE 13 (İNCELEME SONUCU YAPILACAK İŞLEMLER – (DEĞİŞİK:RG-25/8/2017-30165))
MADDE 9 (ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati