1981 TARİHLİ VE 155 SAYILI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİNE EKLİ PROTOKOL
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
1981 TARİHLİ VE 155 SAYILI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİNE EKLİ PROTOKOL

(Türkiye Cumhuriyeti tarafından henüz onaylanmamıştır)

 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Genel Konferansı;
 
Uluslararası Çalışma Ofisi’nin Yönetim Kurulu tarafından Cenevre’de toplantıya çağırılan ve 3 Haziran 2002 tarihinde toplanan 90. oturumunda,
1981 tarihli ve 155 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesinin 11. madde hükümlerini not ederek (bundan sonra “Sözleşme” olarak belirtilecektir) özellikle ifade eder ki;
Bu sözleşmenin 4. maddesinde atfedilen politikayı etkin hale getirmek için yetkili otorite veya otoriteler, aşağıdaki fonksiyonları ilerleyen bir şekilde yerine getirmeyi sağlayacaklardır:
 
İşverenler tarafından, iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi ile ilgili prosedürlerin uygulanması, tesis edilmesi ve uygun olduğunda sigorta kurumları ve doğrudan ilgili diğerleri tarafından iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkındaki yıllık istatistiklerin hazırlanması,
 
Bu sözleşmenin 4. maddesinde atfedilen politikanın sürdürülmesi ve iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında ve sağlıkla ilgili olarak iş süresince ortaya çıkan ve işle bağlantılı olan diğer yaralanmalar hakkında alınan önlemler üzerine sağlanan bilginin yıllık olarak yayınlanması,
 
İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirim prosedürlerini güçlendirmeye ve onların nedenlerini tanımlamaya ve önleyici tedbirleri tesis etmeye yönelik kayıt ve bildirim sistemlerinin uyumunu ilerletmeye duyulan ihtiyacı göz önünde tutarak,
 
Oturum gündeminin 5. maddesini oluşturan iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydı ve bildirimine ilişkin belli önerilerin kabulüne karar vererek,
 
Bu önerilerin, 1981 tarihli İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sözleşmesine ekli bir protokol şeklini almasını kararlaştırarak,
 
1981 tarihli İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sözleşmesine Ekli 2002 tarihli Protokol olarak adlandırılan aşağıdaki protokolü, 20 Haziran 2002 tarihinde kabul etmiştir:
I. TANIMLAR
MADDE 1
II. KAYIT VE BİLDİRİM SİSTEMLERİ
MADDE 2
MADDE 3
MADDE 4
MADDE 5
III. ULUSAL İSTATİSTİKLER
MADDE 6
MADDE 7
IV. SON HÜKÜMLER
MADDE 10
MADDE 11
MADDE 12
MADDE 8
MADDE 9
İŞ KAZALARININ KAYDI VE BİLDİRİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI LİSTESİ İLE İLGİLİ 194 SAYILI TAVSİYE KARARI
TAVSİYE KARARI EKİ MESLEK HASTALIKLARI LİSTESİ
1. MADDE, ETKEN VEYA AJANLARIN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR
2. ETKİLENEN ORGAN VEYA SİSTEME GÖRE (HEDEF ORGAN VE SİSTEMLER) MESLEK HASTALIKLARI
3. MESLEKİ KANSERLER
4. DİĞER MESLEK HASTALIKLARI
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati